Hasło: Abel

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Poradnia UŁ
Archiwum Internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego (zasoby internetowe)
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN