Hasło: a cappella

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 265-271