Hasło: godzi się

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 18
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 157