Hasło: EBI

Źródła

Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 146
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 145