Hasło: decyzja

Źródła

Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 44
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 109
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 281
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 146, 261
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 60
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 276-281
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN