Hasło: AGH

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 146
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 394
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 145
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 188
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN