Hasło: ilość

Źródła

Bralczyk (Gazeta.pl)
Bralczyk J., Gazeta pl
Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie 36
Miodek 2013
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. II 82
Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 310
Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I 31
Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 99
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 106-107
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2011
Cybulski 2013
Cybulski M., Czy to po polsku? 34
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 82
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 80
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 144, 185
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 25-26
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 166
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 191
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 90
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 9, 13
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2002, 2003, 2004, 2009
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 103
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 182
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN