Hasło: EWG

Źródła

Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 84
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 132
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 147
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 208
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja , 80
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2004/3, s. 74
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 31