Hasło: AK

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 80
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 299
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 146
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 145

Uwagi

1) Armia Krajowa 2) Akcja Katolicka