Hasło: a tergo

Źródła

Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 50
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 182-187