Hasło: górnik

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 190