Hasło: getry

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 224-229