Hasło: batiuszka

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 269-271
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny