Hasło: Bartodzieje

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 249
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN