Hasło: Ardena

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 17
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 120