Hasło: Abigajl

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 16
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2009