Hasło: euro

Źródła

Miodek 2013
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. II 92
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 86
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 92
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 65
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kubiak-Sokół 2007
Kubiak-Sokół A. (opr.), Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN 149
Bralczyk 2007
Bralczyk J., Nowe słowa 49-50
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 417
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 1, 41
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 158
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2005/8, s. 80-81
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN