Hasło: Abchazja

Źródła

WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 85