Hasło: abonent

Źródła

Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 9
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 293-298