Hasło: decydować

Źródła

Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 57-58
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 30
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/5, s. 3-15