Hasło: Azerbejdżan

Źródła

Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 202
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 111
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1992/4-5, s. 385
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 232
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 137
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 1, 16
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 74
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 202-205
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN