Hasło: babcia

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 184-186
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 67
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 192
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 140
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 104
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN