Hasło: furora

Źródła

Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 71
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 105