Hasło: aquapark

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 33-34
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 261
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 29-30
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 182-183