Hasło: abdykacja

Źródła

Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)