Hasło: à rebours

Źródła

Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 182-187