Hasło: Bardo

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 183
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 178-179, 200
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 86
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 227
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 191, 194