Hasło: adekwatny

Źródła

Zdunkiewicz-Jedynak 2001
Zdunkiewicz-Jedynak D., Jak to napisać 177
Miodek 2010
Miodek J., Słownik polsko@polski z Miodkiem, t. I 43
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 19
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 10
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 155
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 111
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 260, 330
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 81-82
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 45, 57, 192
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 331
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 89
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 265-271, , 293-298
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 195
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN