Hasło: albowiem

Źródła

Bąba i wsp. 1992
Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny 192
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 20
Poradnia UWr
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Wrocławskiego 2005
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 306
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 308
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2003
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 15
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 238-243
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN