Hasło: dokładnie

Źródła

Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 302-303
Markowski 1999
Markowski A., Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, dyktanda konkursowe, wyd. 2. rozszerzone 134
Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 115-116
Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 45
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 65
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 216
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 201
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 148-149
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 50
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 27
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 52
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 20-21
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 158
Müldner-Nieckowski
Müldner-Nieckowski P., Język nasz giętki 74
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 50
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 104
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 208
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2002/1, s. 75-76
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2003/4-5, s. 348-350
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 333
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1992/2, s. 156-160
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1994/4, s. 65-69
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1995/2, s. 68-72
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 57, 97, 129, 145, 164, 194, 224-225
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 16
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 37, 51
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 63-64
LPJ
Müldner-Nieckowski P. i wsp., Archiwum Lekarskiej Poradni Językowej (zasoby internetowe)
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 20, 53-54
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 265-271, 293-298
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN