Hasło: aby

Źródła

Markowski 2000
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku 288
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 127
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 110-111
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 70
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 26, 60
Pisarek 2004
Pisarek W., Słowa między ludźmi 254
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 307
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 219
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 293
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2005
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 90
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN