Hasło: derby

Źródła

Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie 39
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 182-183
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 63
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 266
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 107
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 141
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 47
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 96-97
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 61-62
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 50
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 270
Jęz. Pol. 1990-2016
Język Polski. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1999/4, s. 312-313
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 35, 131
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 60
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 206-215, 224-229, 265-271
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 78
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN