Hasło: funkcja

Źródła

Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 77
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 112-113
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 70
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 51
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 104
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 169
Karpowicz 2009
Karpowicz T., Kultura języka polskiego, t. 3.: Wymowa, ortografia, interpunkcja , 44
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1997/6, s. 14
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 33, 113, 256
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 276-281
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN