Hasło: czas

Źródła

Sawaniewska-Mochowa i wsp. 2000
Sawaniewska-Mochowa Z., Moch W., Poradnik Językowy. Polskie gadanie 42
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 102
Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 58
Podracki 1993
Podracki J., Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy 89, 92, 96, 104
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
KPJ blog
Kołodziejek E. i wsp., Klinika Prostowania Języka . Blog Poradni Językowej
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 114-115
Tytuła i wsp.2008
Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego 42
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 131
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 134
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 158
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 147-148
Miodek 2007
Miodek J., Słowo jest w człowieku. Poradnik językowy 107
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 60-62
Miodek 1996
Miodek J., Jaka jesteś polszczyzno? 72-73
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 116, 155, 185
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Kołodziejek 1995
Kołodziejek E., Językowa corrida. Jak mówić i pisać poprawnie. Poradnik dla całej rodziny 31, 81
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 153
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 280
Miodek 1992
Miodek J., O języku do kamery 93-94, 118
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 305
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2004/5, s. 81-82
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 174, 265, 269
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2014-2016
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 57
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Bralczyk (blog)
Bralczyk J., Blog "Co na języku to w głowie"
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 101
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 265-271
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 149, 220
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN

Uwagi

1) rzecz. 2) czas. niewł.