Hasło: czynsz

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 151
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2002/7, s. 74
Mitrewa, Dubisz 2004
Mitrewa M., Dubisz S., Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa 60