Hasło: Bronowice

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 238
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN