Hasło: Castro

Źródła

Poradnia UZ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego (zasoby internetowe)
Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Grybosiowa 2003
Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość 106
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 212
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 1996/10, s. 81
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 112