Hasło: Cagliostro

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 51