Hasło: Cyzio

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Jadacka 2006
Jadacka H., Kultura języka polskiego, t. 2.: Fleksja, słowotwórstwo, składnia 40
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2006/1, s. 81
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 64
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 194-202
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN