Hasło: Dzierążnia

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Poradnia UŚ
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Śląskiego (zasoby internetowe)
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 109—110