Hasło: cartridge

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Kubiak-Sokół 2007
Kubiak-Sokół A. (opr.), Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN 327
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 208