Hasło: junior

Źródła

Komunikaty RJP
Rada Języka Polskiego, Porady językowe (zasoby internetowe)
Malinowski 2003
Malinowski M., Obcy język polski 70
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 219
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN