Hasło: egzamin

Źródła

Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 85
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 146
Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 146
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 108
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 298
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 182-187, 281-288
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 87