Hasło: à propos

Źródła

Ruszkowski 1995
Ruszkowski M. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia językoznawstwa normatywnego 82
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 419
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 295
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 182-187, , 265-271
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 47