Hasło: abort

Źródła

Podracki 1994
Podracki J., Świat ludzi, rzeczy, słów 183
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 212-214