Hasło: Abraham

Źródła

Miodek 1993
Miodek J., Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie 150
Podracki 1994
Podracki J., Świat ludzi, rzeczy, słów 42
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 221, 233-234
Podracki 2003
Podracki J., Słowa i ludzie. Szkice o języku polskim i kulturze 58
Kołodziejek 2003
Kołodziejek E., Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 69