Hasło: i

Źródła

Bańko 2010
Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych 104
Miodek 1998
Miodek J., Rozmyślajcie nad mową 210-212
Miodek 2002
Miodek J., Słownik OJCZYZNY POLSZCZYZNY 246
Kreja 2000
Kreja B., Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, t. I 117-120
Miodek 1991
Miodek J., Przez lata ze Słowem Polskim 208
Bralczyk 2001
Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka 110
Kołodziejek 2002
Kołodziejek E., Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, wyd. II popr. 112, 113, 175
Jadacka 1998
Jadacka H., Poradnik językowy dla prawników 21, 27
Kołodziejek i wsp. 2009
Kołodziejek E., Kabata M., Sidorowicz R. e-Porady językowe 21, 164
Markowski 2004
Markowski A., Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego 311
Grzegorzewska i wsp. 1999
Grzegorzewska J., Bereda T., Podracki J., Od słowa do słowa: poradnik językowy z., 11, 28
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2015/2, s., 33-43
Markowski 2005
Markowski A., Kultura języka polskiego, t. 1.: Teoria. Zagadnienia leksykalne , 270
Bralczyk 2009
Bralczyk J., Słowo o słowie. Porady językowe profesora Bralczyka, 145-146
Poradnia UW
Archiwum Telefonicznej i Internetowej Poradni Językowej Uniwerstetu Warszawskiego 2004, 2009
Bańko 2003
Bańko M., Mały słownik wyrazów kłopotliwych 20, 100
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 230-233
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 118
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN