Hasło: dowód

Źródła

Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 243-245
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Stiller 2012
Stiller R., Pokaż język, t. I 205
Kołodziejek 1999
Kołodziejek E., Językowa corrida 2, czyli walki z bykami ciąg dalszy 60
Podracki i wsp. 1993
Podracki (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego 233