Hasło: agenda

Źródła

Miodek 2017
Miodek J., Słownik polsko@polski, tom III 221
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 216
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33 192, 206-207