Hasło: dedykować

Źródła

Bralczyk i wsp. 2014
Bralczyk J., Miodek J., Markowski A. Wszystko zależy od przyimka. Bralczyk, Miodek, Markowski w rozmowie z Jerzym Sosnowskim 108
Milewska-Stawiany i wsp. 2013
Milewska-Stawiany M., Rogowska-Cybulska E. (red.), Mówię, więc jestem. Rozmowy o współczesnej polszczyźnie 4 213-216
Kłosińska 2013
Kłosińska K., Co w mowie piszczy 66
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
Malinowski (blog)
Malinowski M., Obcy język polski (blog)
WSPP
Markowski A. (red.), Wielki słownik poprawnej polszczyzny
Wyrwas (red.) 2007
Wyrwas K. (red.), wwwporadniajęzykowa.pl 295, 299
Poradnia UAM
Archiwum Telefonicznej Poradni Językowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2009
Poradnia UG
Archiwum Poradni Językowej Uniwersytetu Gdańskiego (zasoby internetowe)
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33 192
Bralczyk i wsp. 2016
Bralczyk J., Markowski A., Miodek J. Trzy po 33 46-47
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Kołodziejek (blog)
Kołodziejek E., Blog. Kurier Szczeciński
Por. Jęz. 1990-2016
Poradnik Językowy. Organ Towarzystwa Kultury Języka 2014/10, s. 68-76
FiN
Kłosińska K. (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, wyd. popr. 175-182, 258-259, 265-271, 293-298
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN
Poradnia PWN
Archiwum Poradni Językowej Wydawnictwa Naukowego PWN